.

Zarząd Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim

w latach 2013-2016

(wybrany 24.02.2013 r. podczas XII Zjazdu Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim)

,

 

Prezes: Bogdan Fijałek
Wiceprezes: Robert Mazurek
Sekretarz: Andrzej Prokopiuk
Skarbnik: Małgorzata Mazurek
Członkowie: Dorota Dokudowicz
  Sabina Sakowicz
  Agnieszka Włoszek
  Tadeusz Pietras
  Dariusz Walczyna
Komisja Rewizyjna:
  Ryszard Mysłowski
  Tomasz Odrzygóźdź
  Ryszard Matysiewicz
Sąd Koleżeński:
  Iwona Perczyńska
  Dorota Staroń
  Agata Szarzyńska
  Jolanta Szmuniewska
  Adam Kurowski

 

 

 

 

Zarząd Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim

w latach 2009-2012

(wybrany 15.02.2009 r. podczas XI Zjazdu Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim)

,

 

Prezes: Bogdan Fijałek
Wiceprezes: Robert Mazurek
Sekretarz: Andrzej Prokopiuk
Skarbnik: Marianna Zielińska
Członkowie: Dorota Makaruk
  Małgorzata Mazurek
  Sabina Sakowicz
  Tadeusz Pietras
  Dariusz Walczyna
Komisja Rewizyjna:
  Ryszard Mysłowski
  Ryszard Matysiewicz
  Tomasz Odrzygóźdź
Sąd Koleżeński:
  Kazimierz Halczuk
  Iwona Perczyńska
  Dorota Staroń
  Jolanta Szmuniewska
  Adam Świć