.

Turystyczne Mistrzostwa Podlasia

,

Regulamin

,

1.

Celem prowadzenia punktacji Turystycznych Mistrzostw Podlasia (zwanych

w skrócie TMP) jest:

 

-

wyłonienie najlepszych uczestników w marszach na orientację w kolejnych sezonach,

-

uatrakcyjnienie imprez na orientację Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim.

2.

Punktacja Turystycznych Mistrzostw Podlasia w marszach na orientację prowadzona jest przez Komisję InO Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim.

3.

Sędziego Głównego TMP powołuje i odwołuje Komisja InO Oddziału PTTK

w Radzyniu Podlaskim.

4.

Punktacja TMP prowadzona jest w trzech kategoriach:

TD – uczniowie szkół podstawowych,

TM – uczniowie szkół gimnazjalnych,

TO – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i starsi.

O zaliczeniu do odpowiedniej kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika.

Dopuszcza się możliwość startu uczestnika w kategorii starszej.

5.

Do punktacji TMP zaliczanych jest od 8 do 15 etapów turystycznych marszów

na orientację, wybranych przez Komisję InO Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim, oraz ogłoszonych w oficjalnym kalendarzu TMP na dany rok.

6.

Cykl imprez TMP obejmuje jeden rok kalendarzowy.

7.

Do punktacji Turystycznych Mistrzostw Podlasia sumowanych jest

5 najlepszych wyników spośród wszystkich etapów zaliczanych do TMP

w danym roku.

8.

Wyniki każdego etapu zaliczanego do TMP będą przeliczane według następującego wzoru:

PP=1000*[(S+P1-Pk):S], gdzie:

PP – punkty przeliczeniowe,

S – wartość trasy (suma wartości wszystkich PK na trasie),

P1 – wartość bezwzględna punktów karnych zwycięskiej drużyny,

Pk – wartość bezwzględna punktów karnych danej drużyny.

9.

W przypadku takiej samej ilości punktów, z pięciu najlepszych etapów,

o kolejności miejsc decyduje wynik pierwszego etapu, na którym zainteresowane osoby startowały oddzielnie.

10.

Najlepsi z każdej kategorii otrzymują dyplomy a także, w przypadku pojawienia

się sponsora, pamiątkowe puchary.

11.

Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych

i protestów dotyczących TMP należy do Sędziego Głównego TMP.

12.

Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Komisja InO Oddziału PTTK

w Radzyniu Podlaskim.

13.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., anulując jednocześnie dotychczasowe regulaminy TMP.

Komisja InO Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim

 

 

Regulamin TURYSTYCZNYCH MISTRZOSTW PODLASIA

 

 

XVII Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2013 r.

(inauguracja 13 lutego 2013 r. podczas IX Zimy w Mieście 2012)

 

 

Zobacz wyniki poprzednich edycji TMP:

,

XVI Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2012 r.

XV Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2011 r.

XIV Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2010 r.

XIII Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2009 r.

XII Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2008 r.

XI Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2007 r.

X Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2006 r.

IX Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2005 r.

VIII Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2004 r.

VII Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2003 r.

VI Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2002 r.

V Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2001 r.

IV Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 2000 r.

III Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 1999 r.

II Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 1998 r.

I Turystyczne Mistrzostwa Podlasia - 1997 r.

 

 

Zwycięzcy Turystycznych Mistrzostw Podlasia

 

Rok

Kategoria TD

Kategoria TM

Kategoria TO

2012

Sebastian Kopiś

(Czemierniki)

Sebastian Skowron

(Wola Osowińska)

Daniel Szczęśniak

(Wisznice)

2011

Paweł Przegaliński

(Radzyń Podlaski)

Michał Wierzchowski

(Biała)

Paweł Grochowski

(Radzyń Podlaski)

2010

Przemysław Musiatowicz

(Biała)

Dorota Zając

(Biała)

Kamil Mirosław

(Biała)

2009

Przemysław Musiatowicz

(Biała)

Aleksandra Delążek

(Radzyń Podlaski)

Kamil Mirosław

(Biała)

2008

Jakub Kośmider

Przemysław Piekarski

(Biała)

Jarosław Wierzchowski

(Paszki Duże)

Łukasz Mazurek

(Radzyń Podlaski)

2007

Aleksandra Delążek

(Radzyń Podlaski)

Kamil Mirosław

(Biała)

Małgorzata Mazurek

(Radzyń Podlaski)

2006

Wojciech Wierzchowski

(Paszki Duże)

Marcin Prudaczuk

(Sosnówka)

Marcin Szyndlarz

(Biała)

2005

Piotr Gołoś

(Biała)

Katarzyna Pieniak

(Radzyń Podlaski)

Dariusz Gołoś

(Biała)

2004

Monika Majewska

(Radzyń Podlaski)

Dariusz Gołoś

(Biała)

Łukasz Mazurek

Ireneusz Szyndlarz

(Radzyń Podlaski / Biała)

2003

Marcin Perka

(Dęblin)

Edyta Ignatiuk

(Sosnówka)

Robert Mazurek

(Radzyń Podlaski)

2002

Marcin Perka

(Dęblin)

Dariusz Kowalczuk

Andrzej Stańczuk

(Drelów)

Robert Mazurek

(Radzyń Podlaski)

2001

Bartłomiej Jurek

Dawid Fałczyński

(Sawin)

nie rozgrywano

Ireneusz Szyndlarz

(Biała)

2000

Łukasz Mazurek

(Radzyń Podlaski)

nie rozgrywano

Robert Mazurek

(Radzyń Podlaski)

1999

Wojciech Kowalczyk

Mirosław Brzozowski

(Biała)

nie rozgrywano

Paweł Strojek

(Radzyń Podlaski)

1998

Marcin Szyndlarz

(Biała)

nie rozgrywano

Ireneusz Szyndlarz

(Biała)

1997

Paweł Syryczyk

(Biała)

nie rozgrywano

Wiesław Krupski

(Bezwola)

 

 

Uczestnicy Turystycznych Mistrzostw Podlasia

 

Rok

Kategoria TD

Kategoria TM

Kategoria TO

Suma

2012

117 osób

186 osób

234 osoby

537

2011

163 osoby

174 osoby

206 osób

543

2010

140 osób

217 osób

222 osoby

579

2009

117 osób

199 osób

180 osób

496

2008

129 osób

189 osób

163 osoby

481

2007

123 osoby

185 osób

172 osoby

480

2006

146 osób

181 osób

103 osoby

430

2005

165 osób

221 osób

108 osób

494

2004

204 osoby

217 osób

119 osób

540

2003

159 osób

207 osób

95 osób

461

2002

140 osób

246 osób

103 osoby

489

2001

242 osoby

nie rozgrywano

68 osób

310

2000

241 osób

nie rozgrywano

141 osób

382

1999

183 osoby

nie rozgrywano

59 osób

242

1998

240 osób

nie rozgrywano

58 osób

298

1997

184 osoby

nie rozgrywano

54 osoby

238

 

 

 

Razem:

7000

 

Regulamin Nieustającego Rankingu Turystycznych Mistrzostw Podlasia

 

Nieustający Ranking Turystycznych Mistrzostw Podlasia 1997-2012