Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Radzyniu Podlaskim informuje o terminach finałów oddziałowych i wojewódzkich przedsięwzięć, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanych w 2013 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Szczegółowe regulaminy niżej wymienionych konkursów znajdują się na stronie www.mlodziez.pttk.pl.

 

 

XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej

Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

 

Gospodarzem finału centralnego XLI OMTTK PTTK jest woj. warmińsko-mazurskie. Finał oddziałowy turnieju, wzorem lat ubiegłych, będzie składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Pierwsza rozegrana zostanie 18 marca 2013 r. (poniedziałek) i obejmie test wiedzy krajoznawczej, turystycznej i topograficznej, test z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz konkurencję pod nazwą „karta do kroniki”. Do części praktycznej turnieju awansuje minimum pięć najlepszych zespołów z każdej kategorii wiekowej. Odbędzie się ona 27 marca 2013 r. (środa) i będzie obejmowała następujące konkurencje: test z przepisów ruchu drogowego oraz rowerowy tor przeszkód, konkurencję pod nazwą „turystyczne ABC” oraz marsz na orientację. Termin zgłoszeń na turniej upływa 11 marca 2013 r. Dwie najlepsze drużyny z każdej kategorii wiekowej uzyskają awans do finału wojewódzkiego XLI OMTTK PTTK, który zostanie rozegrany w Biłgoraju. Osobami odpowiedzialnymi za finał oddziałowy turnieju jest Bogdan Fijałek.

 

 

XI Ogólnopolski Konkurs na „Najlepszy

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

 

Zgłaszanie kandydatur do finału oddziałowego konkursu upływa 30 września 2013 r. Dokumentacja zwycięskich SKKT z kategorii szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zostanie przesłana do organizatora finału wojewódzkiego, tj. do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 listopada 2013 r. Osobą odpowiedzialną za finał oddziałowy konkursu jest Robert Mazurek.

 

 

XXIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Dzieci Szkół Podstawowych

.

XIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Młodzieży Gimnazjalnej

.

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Eliminacje wojewódzkie konkursów odbędą się w Radzyniu Podlaskim 8 października 2013 r. (wtorek). Awans do finału ogólnopolskiego uzyskają dwie najlepsze osoby z każdej kategorii wiekowej. Finał centralny, dla szkół podstawowych i gimnazjów odbędzie się w Legnicy (7-10 listopada 2013 r.), natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych w Golubiu-Dobrzyniu (15-17 listopada 2013 r.). Osobą odpowiedzialną za finał wojewódzki konkursu jest Robert Mazurek.

 

 

XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs

Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

 

Termin składania prac na finał oddziałowy upływa 31 grudnia 2013 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na pierwszej imprezie turystycznej Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim w 2014 roku. Osobą odpowiedzialną za finał oddziałowy konkursu jest Robert Mazurek.

 

 

Komunikat w sprawie konkursów 2013 (do pobrania)

Komunikat w sprawie konkursów 2012 (do pobrania)

Komunikat w sprawie konkursów 2011 (do pobrania)

Komunikat w sprawie konkursów 2010 (do pobrania)